Andelsboligforeninger

Prisliste, ekstraydelser

Prisen for ejendomsadministration af ejer- og andelsboligforeninger, tager udgangspunkt i den enkelte foreningers behov. Priser der ikke er indeholdt i en administrationsaftale, afregnes efter følgende satser:

Prisliste vedr. ydelser, der afregnes efter medgået tid:

(bemærk at priserne er angivet inkl. moms)

Beskrivelse Timepris inkl. moms
Bogføring m.m. 640
Regnskabsmedarbejder 975
Administrator 975
Specialist  1.375
Bygherrerådgivning 1.375
Servicemedarbejder 475
Aftentillæg pr påbegyndt time 600
Honorar for byggesager % af byggeomkostning
Projektering inkl. teknisk bistand og byggeadministration samt afsluttende regnskab 16 %
Projektansvar inkl. byggesagsadmininistration samt afsluttende regnskab 8 %
Byggesagsadministration 5 %
Bankskifte 3.500
Generalforsamlinger
Fast timepris per påbegyndt time 955
Udenfor normal åbningstid (fast tillæg efter kl. 16) 1.500
Udenfor normal åbningstid (fast tillæg efter kl. 19) 2.500
(Tillæg bestemmes efter sluttidspunkt)

 

Ejendomsmæglerskema (andelsbolig) 3.500
Administration af fælleslån 20 kr. /md/deltager
Førindfrielse af fælleslån (ejer betaler) 1.275

 

 

Overdragelse af andelsboliger
1) Komplet handel inkl. kontrol af maksimalpris 9.475
eller
2) Kontrol af eksternt udarb. købsaftale m.m. 7.400
Begge typer (1 eller 2) indeholder:
– Gennemgang af købsaftalen, indstilling til underskrift ved bestyrelsen
– Udarbejdelse af skema 1 iht. bekendtgørelse nr. 300 af 26. marts 2019 (nøgletal for andelsboligforeningen)
– Udarbejdelse af skema 2 iht. bekendtgørelse nr. 300 af 26. marts 2019 (nøgletal for andelsboligforeningen)
– Kontrol af andelsboligbogen for pant, udlæg m.v.
– Afregning af salgsprovenu, herunder modregning for evt. restancer, ekstra acontoforbrug, m.m.
– Nødvendig korrespondance med pengeinstitut, advokat m.v.
Ved ændring eller annulleret handel
Ændring af købsaftale 900
Rabat intern overdragelse (uden afregning af købspris) 1.750
Annulleret salg (efter 6 måneder( / ny købsaftale 1.750
Web-assistance og webudvikling (Laros CMS)
Årligt grundgebyr (inkl. ajour efter ordinær GF) 1.550
Timeløn, opdatering af hjemmeside (Laros CMS) 950
Webudvikling 1.275
Online adgang
Adgang til bogføring, regnskab, restancelister m.v. 2.750/år
Fakturagodkendelse online (kun som tillæg til ovenstående) 1.250/år
Kontokik i bank Kontakt pengeinstitut